Đề luyện thi THPTQG Vật lý số 02 (cấu trúc 5-10-15) năm học 2020-2021

Link tải đề: https://1drv.ms/b/s!Aq7bftusQkMohcMLWkxrywO6MnRGFw?e=GAb2bO

Link điền đáp án: https://forms.office.com/r/TmESk9F5G8

Video hướng dẫn giải (sẽ có sau):