Đề luyện thi THPTQG Vật lý số 01 (cấu trúc 5-10-15) năm học 2020-2021

Link tải đề: https://1drv.ms/b/s!Aq7bftusQkMohcMCTGS_Vvuz0zaRTA

Link điền đáp án: https://forms.office.com/r/WDva0ruw6H

Video hướng dẫn giải chi tiết: (sẽ có sau)