Thẻ python intermediate

*args và **kwargs

Tôi nhận thấy rằng hầu hết các lập trình viên Python mới đều gặp khó khăn khi tìm hiểu về các biến ma thuật *args và **kwargs. Vậy chúng là gì? Trước hết, hãy để tôi nói với bạn rằng…